Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 1.12.2012 

 

1. Rekisterinpitäjä

Modelinda Oy
PL 81

33101 Tampere

puh. 050 514 7872
email. asiakaspalvelu@lindamode.fi

(Y-tunnus: 2304157-7)

 

2. Rekisterin nimi

Lindamode.fi verkkokaupan asiakasrekisteri

 

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Lindamode.fi verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

 

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti.

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Lindamode.fi verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Lindamode.fi verkkokaupan asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 

8. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti, sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@lindamode.fi .

 

9. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti, sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@lindamode.fi

10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään kirjallisesti, osoitteeseen asiakaspalvelu@lindamode.fi.