Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

LINDA MODE REKISTERISELOSTE

KANTA-ASIAKKUUS   

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä: Linda Mode (Modelinda Oy) Postiosoite: Tullikatu 6 lok 56, 33100 Tampere. Puhelinnumero 03-2145 082. Käyntiosoite: Tullintorin kauppakeskus, Tullikatu 6, 33100 Tampere
Rekisterin nimi: Linda Moden kanta-asiakasrekisteri. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakassuhteiden hoitaminen ja yhteydenpito asiakkaaseen, markkinointi

Rekisterin tietosisältö:

 • Asiakkaan nimi
 • Osoite, postinumero ja -toimipaikka
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Syntymäaika (vapaaehtoinen tieto)
 • Asiakassuhteen hoitamiseen käytettävät markkinointiviestintätiedot
 • Kanta-asiakkaan ostamat palvelut
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot
 • Liittymispäivämäärä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus: Kanta-asiakassuhteen hoitaminen sekä asiakaspalvelun ylläpitäminen ja kehittäminen.

 

Säännönmukaiset tietolähteet:

 • Asiakkaan antamat tiedot (liittymislomake)
 • Verkkokauppajärjestelmän mukainen tilausseuranta

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Kanta-asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalinen aineisto hävitetään käsittelyn jälkeen. Sitä ennen säilytys lukitussa tilassa. ATK:lle tallennetut tiedot ovat palomuurein sekä teknisesti suojattuja. Tietokannat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Ainoastaan määrätyillä Linda Moden henkilöillä ja Linda Moden toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasjärjestelmän tietoja. Ainoastaan em. henkilöillä on erikseen myönnettävän salasanan avulla oikeus katsoa ja käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Tietojen käsittely on luottamuksellista.